Förbered dig för kris och krig

Med en alltmer orolig omvärld är det inte konstigt att beredskap och förberedelse inför en svår kris eller en krigssituation blir allt viktigare. För att vara riktigt väl förberedd bör du ha både kunskap och rätt utrustning för att kunna leva i skogen eller vildmarken under en kortare tid. I…

kheera