Automatisering i kommunikation och rapportering

Automatisering är en av de mest betydande funktionerna i samhället. Det gör att olika flöden och processer kan repeteras utan att det tar extra tid att utföra dem en gång till. Marketing automation är ett effektivt verktyg där man kan bygga automatiserade kommunikationsflöden för processer som e-mail, sms eller på sajten. Vem som helst kan automatisera sina, eller företagets, flöden, och speciellt inom militären används automatisering på flera olika områden.

Automatisering inom militären

Svenskt försvar automatiserar flera olika funktioner, som exempelvis spaningsfunktioner där man på detta sätt kan upprätthålla bevakningen av Sveriges kuster dygnet runt. En sjöinformationscentral samlar in information, den bearbetas och sjölägesbilden sammanställs. Ett annat exempel på effektivisering via automation är de automatiserade rapporterna i militära ledningsövningar. Automatiserade rapporter kan leda till bättre resultat om rätt mjukvara är integrerad vid rätt tillfälle. Det finns fördelar som minskad arbetsbörda och ökad möjlighet att spåra händelser samt att se hela bilden.

Marketing automation – en styrka i kommunikationsflödet

Vad är egentligen marketing automation?

Det är samlingsnamnet för processerna mestadels inom den digitala kommunikationen och marknadsföringen. Den nya tekniken kan avlasta i processer som standardiseras, vilket sparar tid så man inte behöver utföra dem manuellt. De blir också mer exakta. På företaget kan man exempelvis sända ut serier av mejl som sänds ut behovsanpassat utifrån hur användaren eller kunden interagerar med din sajt eller andra digitala plattformar som du vill göra attraktiva.

Digital marknadsföring för bättre resultat

Digital kommunikation stärker vårt försvar och våra företag, och det finns flera leverantörer som kan hjälpa till med marketing automation – automatisering av flöden. Kommunikationsplattformen Ungapped är en fantastisk plattform eftersom den tar ett helhetsgrepp runt om organisationens kommunikation. Översikten och rapporteringen blir extremt effektiv och enkel att hantera. Det finns verktyg på plattformen för att skapa företagets smarta digitala marknadsföring som når kunderna på rätt sätt. Här kan du uppdatera och segmentera så att rätt mottagare får rätt information vid perfekt tillfälle. Det går att skapa mallar, kampanjer, enkäter, undersökningar och utvärderingar samt mycket mera. Se efter hur behovet ser ut.

Ungapped är intressant och effektivt

Ungapped är en välutvecklad tjänst som fungerar utmärkt. Det som är bra är att man kan välja olika nivåer av tjänsten beroende på hur mycket man vill automatisera. Tjänsten utvecklas löpande baserat på input från alla de kunder som anslutit sig till Ungapped. Detta är en tjänst som den automatiseringsintresserade behöver kolla upp.

kheera