Militäryrket– en viktig framtidssatsning för Sverige

Att välja en utbildning inom det militära är utvecklande och innebär ansvar och man ska känna ett stort engagemang. I Sverige är det Försvarsmakten som ansvarar för allt inom militär regi. Försvarsmakten har i ansvar att försvara Sverige, landets intressen och att vi ska ha rätt att leva som vi själva väljer.

Utbildning och krav

Arbete inom det militära kräver en grundutbildning som man går genom Försvarsmakten. Om man har genomgått en värnplikt med godkända betyg, behöver man inte genomgå försvarets grundutbildning och kan börja arbeta direkt. Utbildningen är vanligtvis 9 månader, men kan vara upp till 15 månader om man väljer en specialgren. Grundkraven är att man är över 18 år och svensk medborgare, men dubbla medborgarskap går bra, samt att man ska vara fri från straff i brottsregistret. Har man begått en brott kan man inte bli antagen även om man har sonat för det. Är man över 45 år ska särskild bedömning göras. Krav på behörigheter är svenska 1, 100 poäng, matematik 1, 100 poäng samt engelska 5, 100 poäng. För att bli fullkomligt antagen krävs det även fysiska samt psykiska tester genom Plikt- och prövningsverket. Om man har vissa sjukdomar kan man ibland få avslag. Helhetsbedömningen beror på diagnos och svaren på frågeställningarna som ställs i det fysiska testet. När man studerar kan det vara ekonomiskt tufft med endast studiemedel och man kanske är i behov av en bil. Då kan man med fördel köpa eller sälja begagnade och prisvärda bilar och spara mycket pengar!

Yrken inom det militära

Det vanligaste brukar vara att man startar med att arbeta som soldat inom försvaret. Att arbeta som soldat kan innebära både arbete i Sverige och utomlands. Har man skrivit ett avtal med Hemvärnet betyder det att tjänsten är begränsad till Sverige. En så kallad utlandstjänst kan istället innebära att arbeta inom insatsstyrkor. Man kan till exempel arbeta internationellt och hjälpa människor i fara som i terrorism, gisslantagning, kidnappning eller liknande. Inom det militära kan man även arbeta i strid, teknisk tjänst, ledning, underrättelse- och säkerhetstjänst. Det finns även yrken inom den militära sjöfarten och möjlighet att arbeta civilt. När man arbetar civilt ingår yrken som vård, service, IT, ekonomi, logistik eller till exempel utbildning.

Från att ha gått grundutbildningen som soldat, finns det högre befattningar som underofficer, officer, befäl, överbefäl, general eller amiral och en rad andra titlar. Många beteckningar kan skilja sig åt mellan armén, flottan, amfibiekåren och flygvapnet. Gradbeteckningarna brukar man kunna se på axelklaffar eller kragar. Att arbeta inom det militära innebär ett flexibelt yrke där man får träffa många människor. Arbetet innebär att göra en stor skillnad för människor och samhället samt bidra till en bättre och säkrare värld!

kheera