Har militären för mycket makt?

Det kan resoneras om militären har för mycket makt eller inte. Det är kanske inte helt rättvist att de vid en katastrof har rätt att kräva in bilar, hus och annat. Befolkningen kommer troligen att vara nog skärrad i alla fall. Den lilla ersättning som ges kommer inte heller att göra det möjligt för en privatperson att köpa nya bilar eller hus. Den som precis har tagit lån hos sin bank för att köpa bil eller hus kommer plötsligt att stå i problem. Militären och försvaret kan plötsligt också kräva att människor ska in och tjänstgöra för dem. Den lön som betalas ut under utbildning med mera täcker inte alla kostnader och det kan leda till att personen får betalningsanmärkningar. Dessutom kan familjer splittras och djur hamna i kläm när försvaret ska ta sina beslut.

Har försvaret verkligen rätt?

Försvaret hade tidigare en bra flotta med bilar, båtar och byggnader. Allt det såldes sedan av för att försvaret skulle minska. Nu finns det plötsligt inte en ekonomi som är bra nog att köpa in nya bilar och därför kommer försvaret att behöva kalla in privatpersoners fordon. Att kanske ta en familjs enda bil, eller en bondes enda traktor och kräva att den ska levereras är nog inte helt rätt. Det är kanske en sak om de personer med flera bilar blir av med en, men sådan hänsyn kommer troligen inte att tas. Det hade också varit intressant att veta exakt vilka kriterier försvaret använder när fordonen väljs ut. Är det bara slumpmässigt?

Om kriget kommer

I de fall kriget eller en katastrof kommer kan man räkna med att befolkningen kommer att få panik på flera sätt. Sverige har varit i fred länge, men hotet har ökat allt mer under de senaste åren. När något sker ska allt fungera. Där kommer militären in i bilden.

kheera