Engagemang utan speciell utbildning

Även om man inte har någon speciell utbildning inom militären kan man engagera sig. Det finns till exempel organisationer som bilkårer, Blå stjärnan och lottakårer. De här kårerna hjälper till med olika saker i samhället, beroende på vilka resurser som krävs. Det krävs dock inte att man har någon officiell utbildning när man anmäler sig som frivillig. Man gör helt enkelt det man kan i varje situation.

Alla är olika

Inom de här kårerna accepteras alla för sina olikheter. Det finns inte några krav på att man ska se ut på något speciellt sätt och man måste inte uppfylla några speciella krav på styrka eller liknande för att få vara en medlem i organisationerna. När något händer i samhället, en epidemi eller liknande, kan de dock bli ombedda att åka till platsen för att bistå med olika saker. Det kan vara vaccinationer av djur, transport av olika saker med mera. Det är ofta också organisationerna som ordnar olika event och liknande som allmänheten kan besöka. Den kvinnliga bilkåren ordnar till exempel ofta reflexkvällar där man får räkna hur många reflexer man se under en kväll i skogen.

kheera