Ta byggnader i anspråk

Om det behövs kan militären också ta olika byggnader i anspråk. Det kan till exempel handla om bostadshus, ladugårdar, garage, flygplatser och andra utrymmen. Om man bor i huset får man ofta flytta mot en mindre ersättning. Det är dock mycket ovanligt att byggnader tas i anspråk men det kan ske och besluten kan inte överklagas när det väl sker. Det innebär att man i en krigssituation kan bli av med både hus, bilar och annat om det vill sig illa.

Att köpa en gammal byggnad

Om man till exempel köper ett gammalt flygfält kan det finnas regler för att flygbanorna ska hållas öppna och fria från olika bilar med mera för att banan ska kunna användas om något oförutsett sker. Att arrangera evenemang på den brukar inte vara något problem men försvarsmakten kan behöva informeras i förväg. Om banan inte hålls ren kan man som ägare bli belagd med vite för varje dag banan är full med saker och det kan bli en ansenlig summa. Om man har tagit lån på banken för att köpa byggnaden kan det bli svårt att täcka de extra utgifterna. Då kanske man rent av får sälja flygfältet.

kheera