Den svenska beredskapen

Generellt sett kan man säga att det finns en relativt god beredskap i Sverige i dag. Under krigstiden var beredskapen mycket god och efter den, när hotnivån minskade, tog man även bort en hel del resurser från militären. Många var mycket kritiska till det här och menade att det nog inte var så bra men pengar med mera skulle sparas. Dock har försvaret nu börjat bygga upp igen. Det finns dock inte lika många krigsplacerade och förberedda personer i dag.

Försvarets återuppbyggnad

Om man ser till hur försvarets resurser och beredskap minskade rejält har återuppbyggnaden gått relativt fort. Från det att beslut togs om att värnplikten skulle återinföras tog det inte många månader innan de första personerna kallades in. I dag finns det ett relativt stort intresse för att Sverige ska ha en bra beredskap vid olika akuta händelser och därför finns till exempel telefonnummer som 11313 dit man kan ringa om man har frågor eller tips om eventuella katastrofer, skogsbränder med mera. Hos SOS alarm har man också en ökad beredskap och polisen står i kontakt med militären.

Försvaret behöver dock inte bara personal. Det behövs också vapen, fordon med mera för att landet ska kunna försvaras på ett bra sätt. Dessutom måste man se till att skyddsrum, militärbaser och skyddsobjekt med mera verkligen fungerar när de behövs. Många skyddsrum har lagts ner och istället gjorts om till förråd, men några av dem finns fortfarande kvar i fungerande skick. Man kan dock inte bortse från att många av militärens tillhåll, flygplatser med mera är helt omgjorda till privatbostäder eller andra saker och det kan vara svårt att använda dem till det de ursprungligen var menade till. I många fall finns det dock avtal som säger att utrymmena enkelt ska kunna återställas och flygplatser får ofta inte belamras med massor av saker utan de ska fortfarande gå att använda.

Ett starkt försvar och en bra beredskap är viktigt och det är en stor fördel att det finns. Om Sveriges hotbild blir större kommer dock allt fler som inte vill vara inom militären att få rycka in och det kan leda till att familjer splittras med mera. För vissa familjer kan det innebära stora katastrofer, och de kan få svårare att klara sig vid en eventuell kris.

kheera