Befogenheter i vardagen

En militär har en hel del befogenheter i vardagen, speciellt när denne är i tjänst. En militärpolis får till exempel stanna bilar, göra nykterhetskontroller med mera. En militär får dock inte gripa någon eller liknande. Om man begår en brottslig handling på militärt område, eller om det är en militär eller ett militärt fordon som används på ett kriminellt sätt har en militärpolis dock rätt att gripa in och kvarhålla personen. Om en militär upptäcker ett brott annars måste denne meddela polisen.

Att använda helikoptrar och militärfordon

Det är inte tillåtet att bara ta och använda militärens fordon och flygmaskiner hur som helst. Det finns riktlinjer för hur och vad de ska användas till och om de används på fel sätt kan föraren bli straffad. Om en person går vilse får en militärhelikopter inte genast gå upp för att söka av ett område utan det finns flera krav som ska uppfyllas för att helikoptern ska få användas.

Överlämning av saker

För att en militär ska få ta saker och använda måste det finnas legitima skäl. En militär kan till exempel inte bra gå in på en tomt och ta en cykel bara för att denne inte orkar gå. Om det är en situation då denne måste ta sig fram snabbt för att rädda annans liv eller liknande är saken dock annorlunda. Det som lånas ska dock lämnas tillbaka eller ersättas med ett skäligt belopp inom kort. Om försvarsmakten kräver att ett föremål ska begäras in kan man inte överklaga saken som privatperson. Undantag kan dock vara om en bil är speciellt anpassad för en rörelsehindrad och om denne inte kan ta sig någonstans utan bilen.

kheera