Plikt att tjänstgöra vid krig

Eftersom det råder värnplikt i Sverige har alla krigsplacerade militärer skyldighet att tjänstgöra i de fall det blir krig. Det spelar ingen roll om man är på semester, om man arbetar eller om man har familj eller djur. Om man får ett besked att man ska inställa sig på en viss plats måste man göra det.

Om man inte dyker upp

I de fall som man ska inställa sig men inte dyker upp kan man få betala böter. Man kan också få fängelse. Det kan också vara så att man blir efterlyst och då kan man bli upphämtad. Om man är sjuk eller har någon skada kan man dock slippa rycka in. Det krävs då att man har läkarintyg för det man påtalar för försvaret.

Farligt att tjänstgöra?

Det måste inte alltid vara farligt att tjänstgöra som militär, även om beredskapen är höjd. Det beror helt på inom vilken avdelning man tjänstgör inom och så vidare. Vissa positioner kan vara mer riskfyllda än andra. Om man har en tjänst på ett kontor är man sällan lika utsatt som när man har en position i fält.

kheera