Ryssland och Nato?

I medierapporteringen utmålas Ryssland ofta som ett land som oprovocerat beter sig aggressivt mot omgivningen. Ta landets invasion av Krimhalvön i Ukraina 2014 som exempel. Det är dock en kraftigt förenklad historieskrivning som döljer faktumet att situationen är betydligt mer komplex än så.

Komplexa är däremot inte modulsystemen från Worksystem. Snarare enkla och funktionella på det där sättet bara de skickligast designade produkterna kan vara. Deras fordonsinredning har formgetts för att förvara alla typer av verktyg och utrustning som du kan tänkas behöva i din yrkesutövning. Med ett modulsystem från Worksystem har du inte bara den perfekta förvaringen för dina verktyg, du har också köpt en produkt som kommer tåla tuffa tag under många år.

Fick Sovjet löften om att NATO inte skulle expandera?

Det är överhuvudtaget snårigt att försöka bena ut vem som är ond eller god när det handlar om geopolitiska frågor. Särskilt när det handlar om den intressekonflikt som pågår mellan Ryssland och Nato-länderna med USA i spetsen. Ryssland är som bekant inte några änglar när det gäller att försöka utmåla sig själva som offer. Främst brukar det handla om att USA ska ha lovat Sovjetunionen dåvarande president Gorbachev att NATO inte skulle expandera vidare österut. Skälet var främst för att det fanns ett intresse av att inte komplicera situationen kring Öst- och Västtyskland som stod inför en komplex återförening.

Finns mycket som tyder på att Gorbachev blev lurad

Som bekant tog det inte många år efter Sovjetunionens fall förrän diskussioner om eventuellt Nato-medlemskap inleddes med flera länder i det forna östblocket. Däribland Georgien och Ukraina, samt baltstaterna som nu alla är fullvärdiga medlemmar i försvarsalliansen. Nu sprids två olika oförenliga narrativ om de påstådda löften Sovjetunionen ska ha fått. USA hävdar med bestämdhet, i alla fall i offentliga sammanhang, att de aldrig gett några sådana löften, Ryssland hävdar det motsatta. Det ska dock finnas gott om amerikanska dokument som visar att Ryssland har en poäng. Kanske såg USA det som att löftena inte spelade någon roll mot bakgrunden att Sovjetunionen strax kollapsade. Gorbachev blev avsatt och satt i husarrest. Positionen som president övertogs av Boris Jeltsin som började landets resa mot den oligarki vi nu ser. Det talas det dock ganska sällan om i västerländska medier.

Det här är inte för att säga att Ryssland agerar klanderfritt. Men visst kan det kanske upplevas som att det behövs mer balans i rapporteringen? Många har dragit paralleller till hur USA reagerade under Kubakrisen i början av 1960-talet, när Sovjet gjorde ett försök att placera missiler på Kuba. Det var förstås inte på några villkor någonting USA kunde gå med på. De skulle självklart inte reagera annorlunda idag. Föreställ dig att Ryssland skulle placera militärbaser i Kanada eller Mexiko. Hur skulle USA hantera det?

kheera