Lumpen för tjejer

Det fanns i Sverige från början ingen möjlighet för tjejer eller kvinnor att arbeta inom militären eller att göra lumpen. Det var de så kallade lottakårerna som var aktuella och i vissa fall kunde kvinnor också arbeta med sjukvård eller matlagning åt militärerna. Det här har dock förändrats. För att gå mot ett mer jämställt samhälle fick kvinnor börja ansöka om att få göra lumpen. Det var faktiskt några kvinnor som ansökte och genomförde utbildningen. Men hur ser det egentligen ut i dag?

Kvinnor och män har samma villkor

I dag är det som så att kvinnor och män har precis samma villkor när det gäller lumpen. De kallas in på samma sätt och får svara på samma typer av frågor. När mönstringen påbörjas får de också samma uppgifter, de får samma prover att gå igenom och samtalen samt intervjuerna går till på samma sätt, oavsett om det är en man eller en kvinna. När det gäller godkännande och antagning till utbildningen ser det likadant ut för män och kvinnor. Så som det ser ut i dag är det ofta inte lika många kvinnor som män som går utbildningen eller gör lumpen. Det beror helt enkelt på att det främst är män som är intresserade av att göra utbildningen, och det är också främst manliga sökande som klarar av alla de tester som krävs för att man ska få gå utbildningen.

Kläder och annat

Inom militären har alla samma kläder, utom på fritiden. Det spelar ingen roll vilket kön man har. Kläderna är klassiskt militärmönstrade med kamouflage och de finns i flera olika storlekar för att de ska passa så många som möjligt.

kheera