Måste man göra lumpen?

Lumpen kallas det när värnpliktiga får gå sin utbildning inom militären. Den här utbildningen är en form av militär grundutbildning men den är ofta lite kortare. Under flera år var det ett måste för alla unga män att göra lumpen när de blev kallade. År 2009 avsattes värnplikten och då var det inte obligatoriskt att göra lumpen. Då fick man själv söka in. Den allmänna värnplikten återinfördes dock igen år 2017, och sedan år 2014 kan alla krigsplacerade värnpliktiga kallas in till repetitionsutbildning.

Tvång att delta

Eftersom att värnplikten i Sverige har återinförts är det ett tvång att göra lumpen om man blir inkallad. Varje år får män och kvinnor som fyller 18 år fylla i information om sig själva och skicka in till Försvarsmakten. Det är flera personliga frågor om hälsa, vikt, sjukdomar, och mycket annat. Det är sedan bland dessa ungefär 4000 personer som väljs ut för att göra sin militära grundutbildning. I dag är det dock än så länge som så att man kan ange om man är intresserad eller inte av utbildningen. Om man inte är intresserad slipper man i regel bli inkallad eftersom det brukar vara tillräckligt många som är intresserade. På så sätt slipper man kalla in de personer som inte vill. Om läget blir ett annat och antalet intresserade krymper, eller om Sverige får ett större hot mot sig kan än fler kallas in och då även de som inte vill.

Om man vägrar

Det kan självklart vara så att man verkligen inte vill göra lumpen. Man kanske vill utbilda sig på annat sätt, man kan ha djur eller liknande. Om man blir inkallad har man dock krav på sig att vara med. Man måste dock klara av alla tester, och gör man inte det får man åka hem igen. Om man har någon sjukdom kan det vara ett skäl till att man inte behöver göra lumpen. Studier är dock inte någon giltig anledning. Om man inte dyker upp när det är dags att göra lumpen kan man antingen bli hämtad eller så kan man få betala böter. Man kan också få fängelse om man trots allt inte dyker upp när det är dags att mönstra eller påbörja sin utbildning. Det kan vara bra att känna till.

kheera