Militär grundutbildning

En militär grundutbildning kan man ansöka till om man är minst 18 år gammal och har svenskt medborgarskap. Den är mellan fyra och elva månader lång och tiden man utbildar sig beror på vilken gren man blir antagen till. Den här grundutbildningen är inte samma utbildning som finns för värnpliktiga och för de som gör lumpen. Den militära grundutbildningen passar dem som kanske först senare kommit på att lumpen är intressant eller de personer som kanske vill bli hundförare inom militären.

Hur går ansökan till?

Man börjar med att gå in på Rekryteringsmyndighetens hemsida. Där kan man göra första delen av ansökan. Man måste uppge sitt personnummer och där kontrolleras de allra första grundläggande kraven, till exempel att man är svensk medborgare. Man får sedan göra ett skriftligt rekryteringstest online. I det förekommer flera olika typer av frågor. Man får till exempel svara på om man har skyddad identitet, om man har några sjukdomar med mera. För att kunna göra grundutbildningen krävs det att man är helt frisk. Om man blir godkänd i rekryttestet kan man gå vidare och boka tid för en antagningsprövning.

När man har bokat en tid för antagningsprövning är det bra att förbereda sig. Man bör för det första boka resan dit. Den betalar försvarsmakten. Boende finns på plats. Man bör också hitta tre olika befattningar som man tror att man skulle passa inom. Det är sedan något av dem man kan få möjlighet att utbilda sig inom. Det är sedan klokt att börja förbereda sig för den utbildning man ska gå. I en del grenar av utbildningen behöver man ha bra fysik, i andra måste man ha ett starkt psyke.

När det börjar närma sig prövningen är det dags att packa. Det finns bra packlistor att använda sig av för att man ska komma ihåg allt. Det är mycket man bör ha med sig och man kan lätt glömma något om man känner sig lite nervös.

Prövningen

En antagningsprövning tar ungefär åtta timmar och ibland kan det också behövas någon kompletterande sådan om man söker till en lite mer komplex befattning. Det är inte bara en form av test. En prövning består både av intervjuer, begåvningstest, samtal med psykolog samt olika test av den sökandes styrka och kondition. Om man blir godkänd kan man sedan välja att mönstra och då har man skyldighet att ställa upp. Man kan då inte ångra sig. Om man inte vill bestämma sig direkt kan man söka på nytt inom 24 månader och då behöver man inte göra om testerna. Vissa av testerna har rent av spärrtider och under den tiden får man inte göra om dem alls. Om man inte blir godkänd kan man inte överklaga det beslut som tagits.

kheera