Är det farligt att arbeta som militär?

Rent generellt sett kan man kanske inte säga att det är farligare att vara militär än att ha något annat yrke. Huruvida det är farligt beror på flera olika faktorer. Olyckor kan inträffa och man kan råka ut för andra saker, men det är minst lika vanligt inom poliskåren, räddningstjänsten samt inom flera andra yrken. Det kan dock ofta talas om att det är farligt att vara militär och det är för det mesta personer som inte är allt för kunniga inom området som yttrar de här åsikterna.

[IMAGE=bgF4rxbKoga4.jpg]

Dödsfall inträffar

Dödsfall kan inträffa inom militären, precis som inom andra yrken. Det behöver inte bero på krig eller andra attacker utan det kan vara någon som blir sjuk, någon som skadas eller drabbas på något annat sätt. Vid ett dödsfall behöver man i regel kontakta en begravningsbyrå och lova begravning är en sådan. Begravningsbyrån kan hjälpa till med kontakten med kyrka, sätta in dödsannonser i tidningen och mycket annat.

Militär i Sverige

Sverige är inte ett direkt krigsutsatt land i dagsläget. De flesta som arbetar inom militär och försvarsmakt övar och är i beredskap om något skulle tillstöta. Militären i Sverige är alltså inte alls lika utsatt för faror som militärer i andra länder är. Om något skulle inträffa ska de svenska militärerna dock vara redo att agera och de kan också bli sända till andra länder för att stärka upp trupper där om det skulle behövas.

Farligare utomlands

I andra länder är det vanligt att vägbomber, bakhåll och liknande finns. Även om militärerna inte är på väg till något uppdrag finns det en risk att de drabbas av en vägbomb som placerats ut. Generellt sett är militären mer aktiv i andra länder och det gör också att de blir mer utsatta för olika hot eller faror. Många andra länder har också en helt annan lagstiftning än den som finns i Sverige och även det kan göra att militäryrket är lite farligare utomlands.

Olika arbetsuppgifter är olika farliga

Precis som inom andra yrken finns det mer eller mindre farliga arbetsuppgifter även inom militären. Att laga mat eller att arbeta som läkare i ett fältsjukhus är ofta mindre farligt och riskfyllt än att arbeta som stridande soldat, som pilot eller liknande. Det kan alltså vara klokt att läsa på lite om de olika militära positionerna innan man bestämmer sig för att kalla yrket för farligt.

Krav för att kunna bli militär

För att man ska kunna bli militär krävs det en hel del av personen. Det är både krav på fysik och på psyket som ställs. Man måste också vara stresstålig. Det beror helt enkelt på att man ska kunna kontrollera och hantera alla de olika situationer som en militär kan ställas inför i sitt yrke.

kheera