Katter i det militära? Javisst!

Om du tar dig till en brittisk eller amerikansk militär djurkyrkogård finns det en chans att du bland alla gravar för hundar hittar någon där en katt ligger begravd. Det kanske kan vara svårt att tro, men katter har faktiskt spelat en roll i militärhistorien. En katt som tjänstgjorde vid brittiska flottan fick faktiskt den högsta medaljen som ett djur kan få i Storbritannien. Katten hette Simon och fungerade som maskot för skeppet Amethyst. Det var år 1949 som han var med när skeppet hamnade i eldgivning med Kinas flotta. Medaljen, en så kallad “Dickin”, fick han för sin hjälp med att höja moralen bland de sjömän som skadades under anfallet.

[IMAGE=cSowExeneg39.jpg]

Har olika roller i militären

[IMAGE=c9OX5AcfT0fC.jpg]

Nu ska det sägas att en katts kapacitet i militära sammanhang är begränsad. Katter i det militära har oftast spelat symboliska roller, av det slag som nämndes ovan. Att vinna ett krig handlar om att ta tillvara på varenda fördel man har. I den meningen är det förstås självklart att det militära ser att katter ofta har en väldigt god inverkan på stridande truppers moral. Ibland har de dock haft stor praktisk betydelse i det dagliga livet. De är ju ganska duktiga på att hålla fritt från skadedjur som råttor och möss. En roll som i vissa sammanhang kan utgöra skillnaden mellan liv och död.

[IMAGE=fjKGDWeXf52y.jpg]

Katter jobbar alltså emellanåt i det militära, dock mer sällan i den privata sektorn som företaget Next U verkar i. Next U jobbar med Rekrytering i Stockholm och är en smått otraditionell rekryteringsfirma. De ser inte rekrytering som en ensidigt process där det i första hand handlar om att arbetsgivaren ska välja en lämplig kandidat. För dem handlar rekrytering i lika stor utsträckning om att arbetstagarna ska välja ut och kunna trivas på sin blivande arbetsplats. Rekrytering kretsar i vanliga fall till stor del runt att arbetsgivarna ska få så kompletta profiler som möjligt av de som söker jobb hos dem. Next U sammanställer minst lika omfattande profiler av de potentiella arbetsplatserna vilket inkluderar filmer från kontoret, intervjuer med cheferna och mycket mer. Allt för att den som söker jobb ska få en såpass omfattande bild av sin potentiella arbetsplats som möjligt.

Några berömda militära katter

En annan berömd militär katt var ”Crimean Tom”. Han blev känd då han hjälpte franska och brittiska trupper hitta mat när de invaderade den ryska staden Sevastopol i mitten av 1800-talet.

Ett senare exempel är katten Class Hammer som år 2004 hjälpte till med att hålla amerikanska baser fria från möss. Ytterligare ett berömt exempel är katten Tiddles som blev berömd under andra världskriget. Han tjänstgjorde som skeppskatt för brittiska flottan och färdades sammanlagt mer än 420 mil runt världen.

kheera