Militären ska skydda

Den svenska militären har flera olika arbetsuppgifter. För det första ska militären hjälpa till med att skydda Sverige och befolkningen i landet. Det kan till exempel ske genom att flygplan går upp och möter utländska plan som inte bör finnas i det svenska luftrummet. Om personer försvinner kan militären hjälpa till. Om landet drabbas av stora skogsbränder kan militären hjälpa till. Så är även fallet om epidemier eller liknande drabbar landet. Men vilka medel har militären egentligen tillgängliga för att de ska kunna försvara landet om något händer?

De resurser som krävs

Kort sagt kan man säga att militären har de resurser som behövs. Om de saknar något kommer de att skaffa det som saknas snabbt. Antingen beställs det från andra länder, från företag eller så kommer militären att begära in saker från privatpersoner. Det kan till exempel vara så att militären behöver en bil, och då kommer de helt enkelt att begära in den.

Beroende på vad som sker i landet kan militären behöva lite olika saker. Det kanske behövs släckningsutrustning, man kan behöva låta sin brunn användas för att släcka en brand och det kan hända att militären behöver använda en väg eller en åker med mera.

Ökad trygghet

Ofta innebär en ökad militär närvaro en större trygghet för invånarna. Det finns någon som har kunskaper och som kan hantera en krissituation. Det är inte helt enkelt att finna kunniga personer i vardagen. När något händer kan militären vara den funktion som fungerar i samhället.

kheera